Livets begivenheder

Livets begivenheder

Dåb

Barnedåb

Hvis I ønsker, at få jers barn døbt, er det første I skal gøre, at kontakte præsten.


Hvis blot én af forældrene er medlem af en af vores valgmenigheder, kan I få jeres barn døbt i menigheden. Når barnet bliver døbt, bliver det automatisk medlem af valgmenigheden.


Det er muligt at læse mere om dåbens betydning i denne folder, som er udgivet af folkekirken "dåben kort fortalt".

I god tid inden dåben vil vi arrangere et møde, her vil vi tale om hvadend der ligger jer som nye forældre på sinde - og så vil vi selvfølgelig også tale om dåben og dåbsritualet. Til samtalen, og gerne også inden da, skal I have fundet mindst to og højest fem, som skal stå faddere.


I hovedreglen indgår dåben som en del af en højmesse, men kan også lægges en lørdag som en separat dåbsgudstjeneste.


Ved dåben, får barnet en gave af valgmenigheden, samt en dåbsklud - altså den klud, som dåbsbarnets hovede bliver tørret med. Hvis der er storesøskende, får de også en lille gave af kirken.

Voksendåb

Hvis du ønsker at blive døbt i valgmenigheden, skal du aftale en samtale med præsten. Til samtalen bedes du medbringe fødselsattest og navne på (mindst 2) dåbsvidner. For at kunne være dåbsvidne skal man selv være døbt og være over konfirmationsalderen.


Til samtalen aftaler vi tid og sted for dåben, taler om dåbens betydning og hvad der ellers måtte ligge på hjerte i forbindelse med dåben. Vi gennemgår også dåbsritualet. Dåben kan, alt efter hvad vi aftaler der er behov for, være afslutningen på et samtaleforløb, eller foregå rimeligt hurtigt.


Ved dåben bliver du medlem af valgmenigheden, som du døbes i, og får udleveret en dåbsattest.


Hvis du i forvejen er døbt, kan du ikke blive døbt igen, men du kan optages som medlem ved at udfylde indmeldelsesblanketten, den findes her på hjemmesiden, eller du kan kontakte præsten, som vil være behjælpelig med at sende et eksemplar.

Konfirmation

Det kan være en stor og overvældende beslutning, som ungt menneske at beslutte, om man vil konfirmeres eller ej - og hvor man vil konfirmeres henne.


Vi starter konfirmationsforberedelsen med en kort aftengudstjeneste, datoen for denne meldes ud i god tid inden, hvorefter vi holder et møde for konfirmander og forældre, hvor vi får noget at spise først.


For at kunne blive konfirmeret, skal man være døbt, da det er dåben, som bekræftes. Ved indskrivningen bedes I medbringe dåbsattest. Er du ikke døbt, medbringer I fødsels- og navneattest, og så finder vi en dag, inden konfirmationen, hvor vi kan holde dåb.


Når vi sammen holder konfirmandforberedelse, er det for sammen at blive klogere på kristendommen, på historien samt på den måde, vi er kristne (og kirke) på i dag. Vi vil sammen komme til at tale en del om, hvem Gud er - og hvorfor. For det er spændende at høre, hvordan vi forestiller os Gud; er det en han eller en hun, hvilken hudfarve har Gud, Hvem var ham Jesus egentlig - har han virkelig levet, og i så fald - har han så gået på vandet? Helbredte han de syge? Hvor er Gud i dag? Og hvis Gud virkelig har magten, hvordan kan det så være, at der er krig og konflikter overalt i verden?


- Til præst i Høve Valgmenighed er plads til alle de spørgsmål, som måtte trænge sig på. Både dem, som handler om Gud, og også alt det andet, som fylder noget i hverdagen (for det hænger meget tit sammen). Det er ikke sådan, at præsten ligger inde med svarene på alle spørgsmålene - overhovedet ikke, sådan er livet ikke, og at gå til præst er ikke som at være med i en quiz på TV. Men forhåbentlig kan vi sammen finde et svar, som giver mening.


Konfirmationsforberedelsen består dels af undervisning og dels af andre oplevelser, som f.eks. ture. I modsætning til mange andre steder, har vi ikke et krav om, at man SKAL i kirke X-antal gange - for man skal, uanset alder, komme i kirke når man har lyst og det giver mening - ikke fordi det er et krav. Dog siger erfaringen, at det ikke er noget problem at vi ikke ser konfirmanderne i kirken i løbet af året.


Kulminationen på de godt 8 måneders konfirmationsforberedelse er selve konfirmationen. Her i Høve Valgmenighedskirke finder konfirmation altid sted den 1. søndag efter påske. I Havrebjerg Valgmenighed konfirmeres efter aftale.


De næste års konfirmationsdatoer i Høve Valgmenighed:

2022: 24. april

2023: 16. april

2024: 7. april

2025: 27. april

Bryllup

Et bryllup i valgmenigheden har samme retslige gyldighed som en anden vielse.


Hvis I vil giftes i valgmenighedskirken, skal I kontakte præsten for at aftale en dato for brylluppet. Præsten vil rådgive om, hvad der skal gøres og hvornår.


Inden brylluppet finder sted, aftaler I en samtale med præsten, og her bedes I medbringe prøvelsesattesten (som på bryllupsdagen ikke må være over 4 måneder gammel). Hvis den ene af jer ikke har dansk statsborgerskab eller ikke er døbt, bedes vedkommende medbringe sin fødselsattest. Derudover skal I medbringe navne og adresser på 2 vidner. Disse behøver ikke være døbt.


Under samtalen vil vi bl.a. også gennemgå indholdet af ritualet.


Læs mere om bryllup og vielse på vores temaside.

VIDSTE DU ...

At du, som medlem, har ret til at få stillet din lokale sognekirke til rådighed for vielsen - brylluppet bliver selvfølgelig stadig foretaget af valgmenighedspræsten.


At du, som medlem af Valgmenigheden, har du selvfølgelig også mulighed for at blive viet udenfor kirkerummet.


Kontakt valgmenighedspræsten for at høre nærmere herom.


Vi vier selvfølgelig også par af samme køn i valgmenighederne.

Begravelse

Ved dødsfald kan du kontakte præsten og evt. en bedemand for at få støtte og hjælp.


Dato og tidspunkt for begravelse/bisættelse aftales først med præsten, siden med bedemanden.


Derudover aftaler de pårørende et tidspunkt for samtale med præsten. Samtalen kan foregå i kirken, hos præsten, i afdødes hjem eller hos en af de pårørende. I løbet af samtalen aftales det praktiske omkring begravelsen/bisættelsen. Måske den afdøde havde nogle ønsker, ellers finder pårørende og præsten i fællesskab ud af det. Præsten vil også meget gerne høre noget om afdøde.


Samtalen er også et godt sted at tale om sorg, frustration, taknemmelighed, måske endda lettelse, alle de følelser som kan dukke op i forbindelse med et dødsfald. Husk altid på, at præsten er der for jeres skyld. Det kan være rart at tale med en, som ikke har så mange følelser i klemme, men som sidder og er parat til at lytte og støtte.

VIDSTE DU ...

At bisættelsen også kan holdes fra den lokale sognekirke - men stadig med valgmenighedspræsten?